Marknadsföring | Att synas är att finnas

Internet är unikt i att erbjuda en direkt kanal mot potentiella kunder, dygnet och världen runt. Precis som att vända sig till en copywriter för att skriva professionella säljbrev, kan det vara smart att vända sig till någon erfaren för att marknadsföra sig på internet. Techme kan hjälpa er med en marknadsundersökning på internet och föreslå vilka diskussionsforum er verksamhet bör göra sin närvaro känd i. Sökmotorsoptimering handlar om att få en hög placering på sökmotorer, till exempel Google. Att vara ett av de första alternativen Google erbjuder när kunder söker på era föreslagna termer ökar er exponering och chans till att konvertera potentiella kunder intill betalande kunder.


1. Förundersökning

Tillsammans listar vi ut vad som definerar er som verksamhet och vad era kunder letar efter.

2. Målgruppsanpassning

Vi ser till att optimera hemsidans utformning och texter i syfte att nå ut till er eftertraktade målgrupp. Väl genomtänkta riktade annonser.

3. Uppföljning

Med marknadsledande analytiska verktyg ser vi tillsammans över resultat och ger fortsatta råd för anpassning.


Att göra sig synlig handlar idag även om att finnas tillgänglig på sociala medier, så som Twitter, Facebook och LinkedIn. De erbjuder möjlighet att knyta nya kontakter, såväl kunder som potentiella partners. Det skiljer sig till stor del ifrån många andra former av marknadsföring där kostnaden är den mest uppenbara faktorn; i sociala medier är det tid som är den största insatsen. Just därför föreslår vi att ni tar ett samtal med oss för att organisera er online-satsning, för att vi gör det här varje dag och kan guida er att spendera era timmar optimalt.