Konsulttjänster | Rätt kompetens till rätt uppdrag

När en stundande eller nuvarande situation uppstår behöver den ibland lösas av en utomstående konsult. Sådana situationer kommer ofta i form av enskilda uppdrag innefattande exempelvis installationer, konfigurationer, reparationer eller IT-rådgivning.


Exempeluppdrag

E-posten strular, skrivaren bråkar, datorn kraschar

Hur får jag hjälp?

Vi erbjuder tekniker på plats, hjälp via mail och telefon, samt fjärrstyrning.

Tips

Om man antecknar felmeddelanden kan man ofta halvera tidsåtgången innan problemet är löst.

Tjänsten är riktad till små och medelstora företag som söker en lösning till ett tekniskt problem. Uppdragets omfattning kan variera från timmen till ett längre projektarbete. Områden som supporteras är IT och närliggande elektroniska produkter som exempelvis mobiltelefoni. Vi besitter även kompetens inom programmering och mjukvaruutveckling.


Målet är att genom en bred repertoar av tekniker erbjuda kvalificerad support lämpad till uppdraget. På så vis vill vi uppnå en form av symbios där samtliga deltagande parter upplever en känsla av berikande samarbete.