Drift och underhåll | Förebygg, förebygg, förebygg..

En dator är ett rysligt bra redskap för att underlätta kontorsarbete. Ett väl underhållet datornätverk är för en verksamhet inte mindre än oumbärligt. Drift och underhåll innefattar just som namnet ger sken av den kontinuerliga skötseln. För att en verksamhet ska fungera optimalt behöver medarbetare kunna dela dokument med varandra smärtfritt. Samtliga användare bör ha den senaste utgåvan av varje enskilt dokument. En anställd ska ha möjligheten att komma åt nödvändiga filer hemifrån eller på resande fot.


Windows, Mac och Linux

Oavsett plattform så finns hjälpen nära till hands.

Samarbetslösningar

En gemensam arbetsplats i ert datornätverk

Helhetslösning

Kraftfulla integrerade lösningar inom backup, e-post, VPN och övervakning.


Men vad händer när kugghjulen kärvar? Vad händer när er server med mail, dokument och er personligt investerade tid, huxflux kraschar? Vad händer när ni efter en tung arbetsdag inser att ni råkat ut för en ficktjuv? Har du någon att ringa när det inte fungerar att koppla upp sig mot kontoret från distans? Vi erbjuder er en livlina. Genom en löpande övervakning av hälsa på datorer och hårddiskar, genom en modern teknisk medvetenhet, genom en levande kontakt mellan er verksamhet och vår helpdesk. Det är så vi tillsammans kan eliminera risken för oförutsedda händelser.